Forse stijging aan oversluitingen in vergelijking tot nieuwe hypotheekaanvragen.

10 jul Forse stijging aan oversluitingen in vergelijking tot nieuwe hypotheekaanvragen.

In het tweede kwartaal van dit jaar werden er 97.964 hypotheken, door Hypotheek Data Netwerk. De stijgende lijn in april, mei en juni compenseert de daling in februari en maart. Een opmerkelijke verschijning is het toegenomen aantal oversluitingen terwijl het aantal nieuwe hypotheken sterk achterblijft. Veel banken willen niet altijd meewerken aan het oversluiten van hypotheken. Hun reden hiervoor is, omdat mensen vaak een te laag inkomen hebben om de nieuwe hypotheek plus de boeterente te betalen. Rentemiddeling zou wel een optie zijn maar is aanzienlijk duurder!

In het tweede kwartaal van dit jaar zijn er 5,2% meer hypotheken aangevraagd in vergelijking tot dezelfde periode in 2017. De maand juni 2018 presteert zelfs beter dan die van 2017 en 2016. Vrijwel alle starters, doorstromers en oversluiters kiezen in het tweede kwartaal voor zekerheid: een rente die langdurig vaststaat (15 tot 20 jaar). De stijging in het tweede kwartaal is te verklaren door de 34% aan meer oversluitingen. Ten opzichte van 2016 en 2017 kiest de oversluiter in 2018 nóg vaker voor een langere rentevaste periode.

Aflossingsvrij
Gemiddeld wordt 3,5 keer het inkomen als hypotheek aangevraagd, voor een starter is dit ongeveer 4x het (gezamenlijke) jaarinkomen. In bijna de helft van de hypotheekaanvragen wordt gekozen voor een (deels) aflossingsvrije hypotheek. Bij 30% van de aanvragen is meer dan 50% aflossingsvrij.

Meer eigen geld
De mensen nemen in deze tijd nog meer eigen geld mee, 37.000 euro gemiddeld in het tweede kwartaal van 2018, vergeleken met vorig jaar. Dit is vrijwel altijd geld dat vrijkomt uit de verkoop van de oude woning. Bij oversluiten wordt de overwaarde vaak gebruikt voor betalen van de kosten en de boete. Afhankelijk van deze kosten is het toch in veel gevallen  zeker de moeite waard om u hierin te laten adviseren.

Huidige rente
Alhoewel de huidige rente op een historisch laag punt staat voorziet men in de loop van het volgende jaar een stijging. Het is daarom zeker de moeite waard om uw mogelijkheden te bekijken. Hypotheek is maatwerk, niet alleen bij de koop van uw eerste huis maar wellicht nog meer bij de koop van een ander huis of het aanpassen van uw huidige hypotheek.

Informeer naar uw mogelijkheden bij Van Andel Hypotheken. Van Andel Hypotheken adviseert Persoonlijk, Onafhankelijk en in Maatwerk. Een breed en realistisch advies voor langere tijd tegen een prima, concurrerend adviesvergoeding.

Neem voor vrijblijvend contact met ons op. De koffie zetten wij vers en het eerste gesprek is voor onze rekening! www.vanandelhypotheken.nl of www.vanandelfinancieeladvies.nl