Leenstelsel ontneemt starters, hoofdzakelijk afgestudeerden, de kans op een woning (diverse bronnen).

05 sep Leenstelsel ontneemt starters, hoofdzakelijk afgestudeerden, de kans op een woning (diverse bronnen).

De organisatie het Interstedelijke Studenten Overleg (ISO) waarschuwt: ‘’Lenen in het ‘sociale’ leenstelsel ontneemt starter de kans op een woning.’’ Wanneer je als student het collegegeld niet uit eigen broekzak kunt betalen en ook niet gefinancierd krijgt van je ouders, dan zit je al snel aan een studieschuld vast.

Deze opbouwende studieschuld heeft als gevolg dat een hypotheek niet of nauwelijks mogelijk is als starter. Ondanks de versoepeling van de regels, sinds de invoering van het sociaal leenstelsel, blijft studieschuld een belemmering op het aanvragen van een hypotheek, blijkt uit een inventarisatie onder de vijf grootste Nederlandse hypotheekverstrekkers.

Om een voorbeeld te noemen; Bij een bruto jaarinkomen van €40.000 euro en een gemiddelde studieschuld van €21.000 euro wordt de maximale af te sluiten hypotheek verlaagd met €25.000 euro (nieuwe stelsel) tot €40.000 euro (oude stelsel).
‘’Dit forse verschil zorgt er in veel gevallen voor dat starters geen woning kunnen kopen. Daarnaast kan een studieschuld ondanks het extra aflossen van de schuld nog tientallen jaren meespelen bij het afsluiten van een hypotheek’’.

De consequenties van het lenen zijn vaak vaag, met als gevolg een hoge schuld en daarom minder toekomstmogelijkheden.
‘’Aan de vooravond van het nieuwe collegejaar zal de minister open kaart moeten spelen met de studenten. Lenen in het sociale leenstelsel ontneemt starters de kans op een woning’’.

DUO is een organisatie die de studiefinanciering voor studenten en scholieren en de inkomens van leraren regelt.
‘’DUO faalt in het vervullen van haar basistaak als zij de consequenties van het lenen verzwijgt. Als je €200 euro leent van een vriend, dan bespreek je de voorwaarden en consequenties toch ook!’’

Van Andel Hypotheken adviseert Persoonlijk, Onafhankelijk en in Maatwerk. Een breed en realistisch advies voor langere tijd tegen een prima, concurrerend adviesvergoeding.

Neem voor informatie gerust contact met ons op. De koffie zetten wij vers en het eerste gesprek is voor onze rekening!

Telefonisch: 06 2802123 of 06 27072998
Email: info@vanandelfinancieeladvies.nl

www.vanandelhypotheken.nlofwww.vanandelfinancieeladvies.nl