Vrijstelling schenkbelasting vervalt per 01 januari 2015.

01 nov Vrijstelling schenkbelasting vervalt per 01 januari 2015.

Help uw kinderen door te schenken of te lenen!

Tot uiterlijk 31 december 2014 (uitzonderingen bij nieuwbouw mogelijk) is een schenking van €. 100.000 vrij van schenkbelasting indien deze wordt gebruikt voor verwerven, verbeteren of onderhouden van de eigen woning of voor het aflossen van de eigenwoningschuld. Echter, voor banken en verzekeraars gelden andere data omdat zij tijd nodige hebben om deze zaken administratief te regelen. Meerdere geldverstrekkers dienen voor 30 november de stukken in het bezit te hebben t.b.v. de inlossing en uiterlijk 15 december het bedrag op rekening zodat ze op het restschuldoverzicht van 2014 de inlossing nog kunnen garanderen. Let daarom op indien u hiervan nog gebruik wilt maken. Zorg er voor dat er een (notariële) schenkovereenkomst is en dat u kunt beschikken over de gelden voordat het te laat is!!

Wilt u uw kinderen geld schenken zonder dat hierover schenkbelasting is verschuldigd, dan is deze schenking in beginsel beperkt tot een bedrag van € 5.229,- (vrijstelling 2014). Gebruikt uw kind de schenking echter voor het verwerven, verbeteren of onderhouden van de eigen woning of voor het aflossen van de eigenwoningschuld én is uw kind – of diens partner – tussen 18 en 40 jaar oud, dan gold tot voor kort een eenmalige verhoogde vrijstelling van € 51.407,-.

Omdat de overheid het aflossen van hypotheken wil stimuleren, is in het Belastingplan 2014 de vrijstelling voor schenkbelasting echter tijdelijk – van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 – aanzienlijk verruimd. Gebruikt de ontvanger de schenking voor het verwerven, verbeteren of onderhouden van de eigen woning of voor het aflossen van de eigenwoningschuld (inclusief verkoopverlies), dan geldt eenmalig een verhoogde schenkingsvrijstelling van € 100.000,-.

Minder beperkingen

En dat is niet de enige versoepeling. Ook de beperking dat de ontvanger een kind tussen 18 en 40 jaar oud moet zijn, is namelijk tijdelijk komen te vervallen. Dit betekent dat iemand ook een schenking tot € 100.000,- van bijvoorbeeld een grootouder, oom, vriend of buurman belastingvrij mag ontvangen. Daarnaast mag iemand van meerdere mensen een bedrag tot € 100.000,- belastingvrij ontvangen, terwijl een schenker aan meerdere mensen een bedrag tot € 100.000,- belastingvrij mag schenken.

Daarbij gelden overigens nog wel enkele restricties. Zou iemand bijvoorbeeld van zowel vader als moeder een bedrag van € 100.000,- ontvangen, dan mag slechts eenmaal worden gebruikgemaakt van de vrijstelling van € 100.000,-. Ook is het niet mogelijk om zowel aan het kind als aan diens partner € 100.000,- belastingvrij te schenken. Daarnaast heeft de Belastingdienst aangegeven dat streng zal worden toegezien op constructies waarbij bijvoorbeeld  twee broers of twee vriendinnen aan elkaars kind een bedrag schenken om zo de schenkbelasting te ontlopen.

Leen uw kind voor de aankoop van zijn of haar eigen woning!

U kunt uw kind geld lenen voor de aanschaf of verbouwing van een woning of het inlossen van de huidige woningschuld. Dit is een onderhandse lening die niet notarieel vastgelegd hoeft te worden. Wel moet uw kind rente aan u betalen. Deze rente is onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar wanneer uw kind de schuld (lening) is aangegaan voor de aankoop, verbetering of het onderhoud van de eigen woning. Leent u geld aan uw kind, dan ziet de fiscus dit als een vordering op uw kind. U geeft deze vordering als bezitting op in box 3. De rente inkomsten zijn onbelast in box 3.

Deze mogelijkheid van financieren kan gunstiger zijn dan wanneer u uw kind laat lenen via een bank of verzekeraar.

Voor meer informatie en persoonlijk advies kunt u contact met ons opnemen. De kosten voor het eerste gesprek nemen wij graag voor onze rekening!